Utilizare Linux
Noţiuni de bază şi practică
Dragoş Acostăchioaie · Sabin Buraga

Prima pagină · Seria Linux · Comanda

Cuprins

Pasul: unu · doi · trei · patru · cinci

Pasul 1
Pasul 0

Prefaţă

Linux: prezentare generală

Primul contact cu Linux

Pasul 1: Instalarea sistemului Linux

1. Instalarea

Pasul 2
Pasul 2: Utilizare de bază

2. Fişiere

3. Procese

4. Utilizatorii

5. Interpretorul de comenzi

6. Pachetele software

7. Medii grafice

8. Configurări de bază ale sistemului

9. Editarea şi procesarea de texte

10.Accesul la Internet

11.Suite de birou

12.Editarea şi procesarea de conţinut grafic

13.Programe multimedia

Pasul 3
Pasul 3: Alte utilizări ale sistemului Linux

14.Compilatoare şi interpretoare

15.Sisteme de baze de date

16.Posibilităţi de tipărire

17.Arhivarea şi efectuarea copiilor de siguranţă

18.Jocurile sub Linux

Pasul 4
Pasul 4: Noţiuni de utilizare avansată

19.Configurarea legăturii la reţea

20.Nucleul Linux

21.Instalarea dispozitivelor hardware

22.Interacţiunea cu alte sisteme de operare

Pasul 5
Pasul 5: Studiu de caz

23.De la instalare la utilizare

Anexe

1. Comenzi, utilitare şi programe uzuale

2. Resurse Web

3. Glosar de termeni

4. Licenţa GPL

Bibliografie

©2004 Polirom
Sus