Utilizare Linux
Noţiuni de bază şi practică
Dragoş Acostăchioaie · Sabin Buraga

Prima pagină · Seria Linux · Comanda

Prefaţa

O carte care are pe copertă un pinguin vesel ar putea părea dacă nu ciudată, măcar una mai incitantă. Credem că volumul pe care acum îl parcurgeţi (cu interes, sperăm) este cel puţin unul diferit faţă de alte încercări de a prezenta – unui public larg – un sistem de operare care în ultima vreme capătă un tot mai pronunţat rol. Diferenţa provine mai ales din faptul că am încercat pe parcursul cărţii să nu obosim cititorii cu amănunte şi pleiade de opţiuni ale unor comenzi sau meniuri de aplicaţii grafice, ci să insistăm asupra conceptelor fundamentale pe care se bazează unul dintre cele mai tinere şi totodată venerabile sisteme de operare din lumea informaticii. Spunem "tinere", deoarece Linux s-a născut în anul 1991 ca proiect studenţesc al deja celebrului Linus Torvalds. Afirmăm "venerabile", fiindcă Linux moşteneşte caracteristicile sistemului UNIX, incubator pentru "minuni" tehnologice precum limbajul de programare C ori Internetul.

Aşadar, cartea propune o incursiune – pe care am putea-o intitula "Primii paşi în Linux" – în universul unui sistem de operare considerat exotic, dar pe care – după ce-l veţi descoperi –, îl veţi percepe ca fiind obişnuit şi chiar prietenos. Vă invităm să-l utilizaţi şi să-i folosiţi puterile. În plus, puteţi să-i savuraţi pe îndelete interfaţa grafică.

Coperta cărţii 'Utilizare Linux. Noţiuni de bază şi practică'

Nu vom afirma că realizăm aici un tratat "exhaustiv" de utilizare şi nici nu vom pretinde că le cunoaştem pe toate. Totuşi, putem promite că din când în când pe parcursul materialului vom folosi un ton mai voios, adoptat tocmai pentru a explica unele concepte (aparent) mai aride sau pentru a scoate cititorul din hăţişul de termeni, concepte sau comenzi. De asemenea, vom purta o serie de dialoguri – decantate de autori în ceaşca de cafea savurată la "Pinguinul Vesel" – despre diverse aspecte mai mult sau mai puţin legate de tema volumului.

Structura materialului

Înainte de toate, să descriem succint cartea. Începem cu o prezentare generală a sistemului Linux, explicând ce înseamnă un sistem de operare şi ce reprezintă Linux. După o trecere în revistă a arhitecturii generale, vom face primul contact cu Linux, în care ilustrăm modul cum pornim şi cum oprim sistemul.

Urmează primul pas, adică tocmai instalarea. Am optat asupra a două distribuţii populare în România: Red Hat/Fedora Core şi Mandrake. Au fost utilizate Fedora Core 1, Red Hat Linux 8.0 şi 9.0, precum şi Mandrake 9.1 şi 9.2. Versiunile nucleelor Linux folosite au fost 2.4.22–2.4.24 şi 2.6.0–2.6.3.

După instalarea sistemului, cititorii ar trebui să se încumete să facă al doilea pas, reprezentând utilizarea de bază a Linux-ului. Aici vom descrie fişierele, procesele, utilizatorii şi interpretorul de comenzi, după care ne vom referi la pachetele software, la mediile grafice şi la configurările de bază. Nu dăm acum alte detalii, vă invităm să parcurgeţi capitolelele respective. Nu lipsesc informaţiile referitoare la editarea şi procesarea de texte, la accesul Internet, la suitele de birou ori la prelucrarea de conţinut grafic sau multimedia.

Al treilea pas va conduce cititorii spre alte direcţii de folosire a sistemului Linux: ca mediu destinat dezvoltatorilor de aplicaţii, ca server pentru aplicaţii e-business – prin suportul pentru gestiunea bazelor de date, tipărirea sau realizarea copiilor de siguranţă – ori ca platformă de recreere.

Continuăm cu o serie de noţiuni de utilizare avansată, cum ar fi cele privitoare la configurarea legăturii la reţea, la nucleul Linux, la instalarea dispozitivelor hardware sau la conectivitatea cu alte sisteme de operare.

Vom încheia periplul nostru cu un studiu de caz reprezentând o situaţie concretă de instalare şi de utilizare a sistemului. Oferim şi unele sfaturi privitoare la instalarea diverselor pachete de aplicaţii.

Îndemnăm cititorul să meargă mai departe, dincolo de cei cinci paşi descrişi de cartea de faţă. Unele poteci pot beneficia de diverse indicatoare, concretizate în anexele volumului. Acestea cuprind o listă consistentă de comenzi şi programe uzuale, referinţe Web reprezentative, un glosar de termeni. Ultima anexă conţine varianta în limba română a licenţei GPL.

Mulţumiri şi contact

Cartea nu ar fi ajuns la forma actuală fără suportul venit din partea părinţilor noştri care ne-au înţeles, ca de obicei, cât de ocupaţi suntem şi ce deprinderi de pinguini putem avea. Suntem recunoscători lui Viorel Bunduc, Ovidiu Ene,  Mihaela Brut şi Andreea Buraga pentru sugestiile şi remarcile pertinente asupra versiunilor preliminare ale cărţii.

Aflaţi la final de prefaţă, dar la început de drum, cititorii sunt aşteptaţi – în timpul şi/sau după parcurgerea cărţii – la o şuetă, pe marginea conţinutului volumului de faţă ori pe alte teme Linux. O cafea la "Pinguinul vesel", reprezentată virtual de adresa linux@infoiasi.ro, poate fi oricând binevenită. De asemenea, vă invităm să vizitaţi situl Web dedicat acestei cărţi, disponibil la http://www.infoiasi.ro/~linux/ sau http://www.unixinside.org/linux/.

Autorii pot fi contactaţi prin e-mail la adresele dragos@unixinside.org şi, respectiv, busaco@infoiasi.ro.


©2004 Polirom
Sus