Primii paşi în Linux
Marius Măruşteri · Sabin Buraga · Dragoş Acostăchioaie


Prima pagină · Cuprins · Comanda

Prefaţă


Cartea de faţă o considerăm a fi o invitaţie de a începe – alături de noi, cei trei pinguini de pe copertă – o călătorie, sperăm interesantă, în utilizarea sistemului Linux. Materialul realizează o incursiune practică în universul Linux, unul dintre cele mai fascinante sisteme de operare open source, notoriu prin stabilitatea, setul cuprinzător de aplicaţii disponibile şi, totodată, cvasi-exotismul său. Spre deosebire de alte lucrări, volumul include pe CD-ul ataşat distributia live autohtonă ROSLIMS, având interfaţa grafică în limba română, principalele sale aspecte şi arii de utilizare fiind detaliate pe parcursul a nouă capitole. Distribuţia ROSLIMS a fost dezvoltată de Marius Măruşteri şi se bazează în mare măsură pe larg răspânditul sistem Knoppix Linux.

Cititorul nu va instala nimic pe calculatorul propriu, ci doar va trebui să încarce sistemul Linux disponibil pe CD, experimentând programele, studiile de caz şi scenariile de utilizare expuse de materialul tiparit. Am încercat să-i îndrumăm pe cei interesaţi, cu ajutorul unui ghid pas cu pas, prin noţiunile de bază de utilizare a sistemului Linux, "condimentānd" incursiunea cu numeroase capturi de ecran (să le consideram un gen de indicatoare de drum?). Sperăm ca soluţiile furnizate pentru problemele mai frecvente în practică (reunite într-un capitol "Cum să fac?") să răspundă primelor întrebări – fireşti – ale călătoriei. De asemenea, scenariile de utilizare prezentate vor forma posibililor sceptici o idee concretă despre ceea ce se poate realiza folosind Linux, graţie versatilelor instrumente open source disponibile fără restricţii – ca să prelungim metafora, pe parcursul voiajului nu vor fi întâlnite semafoare, ci se vor "materializa" uneori asistenţii/vrăjitorii de la bordul sistemului. Nu în ultimul rând, în carte sunt prezentate conceptele de bază ale acestui popular sistem de operare: fişierele, procesele, utilizatorii, interpretorul de comenzi, pachetele software.

Mai mult decât atât, am împărtăşit din experienţele proprii în ceea ce priveste folosirea aplicaţiilor, programelor şi utilitarelor gratuite incluse de ROSLIMS Linux, în diverse circumstanţe şi domenii: lucrul la birou şi acasă, redarea conţinutului audio/video şi procesarea computerizată de documente, accesul la popularele servicii ale Internetului (Web, e-mail, FTP, IRC, conversaţii în timp real etc.), instruirea bazată pe calculator, salvarea şi recuperarea datelor şi multe altele.

Structura lucrării

Īn continuare, vom ilustra succint structura materialului tipărit:

Primul capitol – "Primul contact cu ROSLIMS" –, avându-l drept principal autor pe Marius Măruşteri, prezintă distribuţia live ROSLIMS şi modalităţile de pornire a acesteia.

Cel de-al doilea capitol, redactat de Sabin Buraga, descrie mediul KDE, punând accent pe explicarea caracteristicilor interfeţei grafice cu utilizatorul şi a particularităţilor ROSLIMS.

În al treilea capitol – "Cum să fac?" –, Marius Măruşteri raspunde cititorilor la un număr de nouă întrebări concrete, propunând rezolvări rapide la probleme întâlnite în practica utilizării Linux.

Cel de-al patrulea capitol – "Scenarii de utilizare ROSLIMS" – prezintă o serie de posibile scenarii de utilizare de zi cu zi a sistemului Linux, în general, şi a distribuţiei ROSLIMS Live CD, în special.

În cadrul celui de-al cincilea capitol – "Aproape totul despre fişiere..." –, Sabin Buraga descrie conceptele şi operaţiile de bază privind manipularea fişierelor şi directoarelor în Linux (UNIX).

Al şaselea capitol realizează o prezentare a conceptelor de bază referitoare la procese şi gestionarea acestora, fiind conceput de Sabin Buraga.

Pe parcursul celui de-al şaptelea capitol, Dragoş Acostăchioaie oferă detalii de interes cu privire la utilizatori şi managementul acestora.

Cel de-al optulea capitol – "Interpretorul de comenzi" –, redactat în principal de Dragoş Acostăchioaie, expune principalele caracteristici ale interpretorului de comenzi (shell-ul), inclusiv posibilităţile de ajutor acordat utilizatorilor.

Nu în ultimul rând, cel din urmă capitol – denumit "Instalarea sistemului" şi conceput esenţialmente de Marius Măruşteri – descrie posibilităţile de instalare sau de salvare a configuraţiilor ROSLIMS, precum şi facilităţile de management al pachetelor de programe.

Volumul continuă cu un număr de şapte anexe, enumerate în continuare:

Anexa 1 ("Ce este open source?") este scrisă de Dragoş Acostăchioaie şi prezinta filosofia open source referitoare la programele de calculator fără restricţii de distribuţie, cum este şi sistemul de operare Linux.

Anexa 2 ("Reprezentanţi ai lumilor UNIX, Linux şi Internet") conţine o listă a celor mai importante persoane care au contribuit la dezvoltarea lumii UNIX şi a Internetului, fiind alcătuită de Sabin Buraga.

Anexa 3 ("Linux în afaceri şi administraţie") reliefează principalele avantaje ale utilizării sistemului Linux în cadrul companiilor şi al instituţiilor de administraţie publică şi îl are drept autor pe Dragoş Acostăchioaie.

Anexa 4 ("Principalele aplicaţii disponibile pe CD-ul ROSLIMS") descrie principalele aplicaţii şi utilitare disponibile pe CD-ul ataşat cărţii, fiind concepută de Marius Măruşteri şi Sabin Buraga.

Anexa 5 ("Categorii de aplicaţii disponibile în Windows şi echivalentele Linux") este redactată de Sabin Buraga, realizând o paralelă între categoriile de aplicaţii existente în sistemele Windows şi corespondentele lor din Linux.

Anexa 6 ("Comenzi, utilitare şi programe folositoare") enumeră cele mai des utilizate comenzi Linux, fiind alcătuită de Sabin Buraga.

Anexa 7 ("Glosar de termeni şi acronime") pune la dispoziţie un "dicţionar" al principalilor termeni folosiţi în mediul UNIX şi îl are drept autor pe Sabin Buraga.

Lucrarea se încheie cu o colecţie cuprinzătoare de referinţe bibliografice, necesare în călăuzirea următorilor paşi pe care sperăm că-i va face cititorul pe drumul Linux.

Mulţumiri şi contact

Dorim să ne exprimăm gratitudinea în primul rând părinţilor noştri, pentru ajutorul permanent primit din partea lor, precum şi echipei redacţionale a Editurii Polirom, pentru buna colaborare avută nu doar pe parcursul editării acestei lucrări, ci şi în timpul elaborării colecţiei Linux.

Aşteptăm cu interes părerile şi sugestiile cititorilor la adresa pasi AT unixinside.org. Situl Web dedicat volumului este disponibil la www.unixinside.org/pasi/, www.umftgm.ro/pasi/ sau www.infoiasi.ro/~busaco/books/pasi/.

Autorii,
03 februarie 2006

Prima pagină · Cuprins · Comanda
©2006 Polirom
Sus