Primii paşi în Linux
Marius Măruşteri · Sabin Buraga · Dragoş Acostăchioaie


Prima pagină · Cuprins · Comanda

Seria Linux


Această carte face parte din Seria Linux în cadrul căreia au mai apărut:

 • Utilizare Linux

  Dragoş Acostăchioaie & Sabin Buraga · 408 pag. (2004)

  Concepută într-un stil accesibil şi direct, lucrarea se adresează atât începătorilor, cât şi utilizatorilor "consacraţi" ai altor platforme care doresc să migreze către Linux. Conceptele de bază şi noţiunile avansate sunt analizate în cinci paşi şi întregite de un studiu de caz complex, prezentând o situaţie concretă de instalare, configurare şi utilizare a sistemului.

 • Administrarea şi configurarea sistemelor Linux (ediţia a III-a)

  Dragoş Acostăchioaie · 312 pag. (2006)

  Cartea reprezintă o sinteză a principalelor cunoştinţe necesare pentru configurarea şi administrarea unui calculator având instalat sistemul de operare Linux, precum şi pentru instalarea unei distribuţii Linux. Cartea conţine numeroase exemple practice de utilizare a programelor şi utilitarelor Linux, precum şi fişiere de configurare, utile pentru experimentarea şi aprofundarea cunoştinţelor furnizate.

 • Securitatea sistemelor Linux

  Dragoş Acostăchioaie · 224 pag. (2003)

  Volumul tratează metodele de securizare a calculatoarelor având instalat sistemul de operare Linux. Sunt prezentate noţiunile de bază privind securitatea calculatoarelor conectate la Internet, precum şi vulnerabilităţile acestora şi atacurile care pot avea loc împotriva lor. Se pune accent pe explicarea principalelor instrumente dedicate administratorilor şi pe modalităţile de protejare a serviciilor furnizate de un sistem Linux.

 • Programare C şi C++ sub Linux

  Dragoş Acostăchioaie · 216 pag. (2002)

  În lucrarea de faţă sunt trecute în revistă noţiunile de bază ale programării C şi C++ şi, totodată, particularităţile acesteia pe sistemele Linux. Sunt prezentate principalele instrumente şi medii de programare în sistemele de operare Linux şi UNIX, în special pentru limbajele C şi C++. De asemenea, sunt oferite numeroase programe-sursă, precum şi exemple practice de utilizare a aplicaţiilor analizate.

 • Atelier de programare în reţele de calculatoare

  Sabin Buraga & Gabriel Ciobanu · 240 pag. (2001)

  O iniţiere utilă în programarea reţelelor de calculatoare, în măsură să contribuie la formarea unei culturi profesionale adecvate cerinţelor software actuale. Cartea oferă detalii privitoare la programarea în reţea utilizând interfaţa socket BSD, în limbajul C standard. Sunt puse la dispoziţie exemple de aplicaţii complexe şi programe-sursă complete.

 • Programare Web în bash şi Perl


  Lucrarea descrie în detaliu unul dintre cele mai folosite standarde de programare pe partea server a aplicaţiilor Web: CGI (Common Gateway Interface), punând accent deosebit asupra elaborării de aplicaţii CGI în două limbaje de tip script, larg utilizate pe platforma Linux: shell-ul bash şi limbajul Perl. Autorii insistă asupra prelucrării practice a datelor via MySQL/PostgreSQL şi a documentelor XML.

Prima pagină · Cuprins · Comanda
©2006 Polirom
Sus