Dragoş Acostăchioaie

Programare C şi C++ pentru Linux

Editura Polirom ©2002

Scurtă descriere

În lucrarea de faţă sunt trecute în revistă noţiunile de bază ale programării C şi C++ şi, totodată, particularităţile acesteia pe sistemele Linux. De asemenea, sunt prezentate principalele instrumente şi medii de programare în sistemele de operare Linux şi UNIX, în special pentru limbajele C şi C++.

Sunt prezentate numeroase programe-sursă, precum şi exemple practice de utilizare a programelor utilitare analizate, necesare pentru aprofundarea cunoştinţelor furnizate.

Cartea se adresează atât studenţilor şi elevilor care urmează cursuri de programare, cât şi specialiştilor care doresc fie să înveţe sau să utilizeze platforma Linux, fie să îşi porteze programele pe aceasta.