Dragoş Acostăchioaie

Securitatea sistemelor Linux

Editura Polirom ©2003

Scurtă descriere

Lucrarea de faţă tratează metodele de securizare a sistemelor având instalat sistemul de operare Linux. Sunt prezentate noţiunile de bază privind securitatea calculatoarelor conectate la Internet, precum şi vulnerabilităţile acestora şi atacurile care pot avea loc împotriva lor.

Cartea pune accent pe explicarea principalelor instrumente dedicate administratorilor de sistem şi pe modalităţile de protejare a serviciilor de reţea furnizate de un sistem Linux.

Sunt oferite explicaţii privind fundamentele funcţionării Internet-ului şi a mecanismelor de securitate de bază, precum şi referinţe consistente către situri unde pot fi găsite informaţii actualizate despre securitatea Internet şi a sistemelor Linux în particular.