Dragoş Acostăchioaie

Securitatea sistemelor Linux

Editura Polirom ©2003

Cuprins

Prefaţă

Capitolul 1. Securitatea informatică

Capitolul 2. Criptografia

 1. Introducere
 2. Noţiuni de bază
 3. Sisteme criptografice
 4. Securitatea la nivel IP
 5. Securitatea la nivel transport
 6. Securitatea la nivel aplicaţie
 7. Sisteme de autentificare

Capitolul 3. Internetul

 1. Noţiuni de bază
 2. Vulnerabilităţi
 3. Atacuri
 4. Supravieţuire
 5. Internetul în profunzimea sa: protocolul TCP/IP
 6. Servicii Internet
 7. Atacuri

Capitolul 4. Legi şi recomandări

 1. Legea
 2. Politici de securitate

Capitolul 5. Linux/UNIX

 1. Introducere
 2. Noţiuni de bază

Capitolul 6. Instrumente

 1. Utilitare de reţea
 2. Scanere
 3. Interceptoare de reţea
 4. Testarea securităţii locale

Capitolul 7. Securizarea sistemului

 1. Generalităţi
 2. Protecţia protocolului TCP/IP
 3. Securizarea serviciilor oferite de către sistem
 4. Sistemul de autentificare PAM
 5. Utilizarea algoritmilor criptografici

Capitolul 8. Securizarea serviciului WWW

 1. Securizarea serverului Apache
 2. Securitatea proxy-urilor Web: Squid

Capitolul 9. Monitorizarea sistemului

 1. Jurnalele sistemului
 2. Sisteme de detecţie ale atacurilor
 3. Auditarea sistemului

Capitolul 10. Dispozitive firewall

Bibliografie generală

Resurse Web generale

Anexa 1. Fişiere importante în Linux şi drepturile lor de acces

Anexa 2. Servicii importante în Linux şi porturile standard

Glosar de termeni